Производи

Задебелени адаптивни опсези се отелотворени со разни волумени на резервоарот: 0,5 ml, 1 ml и 2 ml.

Целните/приспособените услуги се заземјуваат со нашиот професионален персонал: на пр. имаме различен дијаметар на отворите за воздух за да се прилагодиме на масла со различен вискозитет.